Keurslager

MEAT THE FUTURE

Heb jij wel eens insecten gegeten? Nee? Dat dachten de gasten van de jaarlijkse Demodagen van de Keurslager ook…


Deze gasten kregen bij binnenkomst koffie en een koekje aangeboden. Toen ik tijdens mijn presentatie over mogelijke vleesvervangers vroeg wie er nog nooit insecten had gegeten, gingen vrijwel alle handen omhoog. Maar toen ik meldde dat iedereen de handen weer naar beneden kon doen, ontstond er nogal wat roering in de zaal. In het koekje waren namelijk meelwormen verwerkt.


Voor de Demodagen 2013 vroeg de Keurslager mij een presentatie te geven om de franchisenemers te inspireren over de veelzijdige mogelijkheden van vlees en vleesconsumptie.


Als research heb ik eerst bij een aantal keurslagers kritisch bekeken wat er zowel voor als achter de toonbank gebeurt. Daarna heb ik interessante trends bekeken en de klantenkring onderzocht. De resultaten heb ik samengevat in een aantal kansen voor de keurslager. Een daarvan is de toekomst van vleesvervangers.


Je zult begrijpen dat het een enorme uitdaging is om het onderwerp ‘mogelijke vleesvervangers’ aan te snijden tijdens een bijeenkomst van keurslagers. Maar uit het vooronderzoek bleek de toenemende vergrijzing van de klantenkring en de veranderende vraag van jongere consumenten. Daarom vond ik het toch van belang deze trend mee te nemen in m’n presentatie. Dit leidde dan ook tot een interessante spanning. Met de meelwormkoekjes als hoogtepunt.